นายบรรจบ แพงพิมพ์โล้ นายกเทศมนตรีตำบลนาซอ มอบหมายให้ กองการศึกษา โดยให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลนาซอ จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติประจำปี 2563 ขึ้น เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2563 โดยภายในกิจกรรมรำลึกถึงพระคุณแม่ และส่งเสริมให้ครอบครัวมีความสัมพันธ์ที่ดีขึ้น

ใส่ความเห็น