กิจกรรมมอบประกาศนียบัตร  วันที่ ๒๙ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๓ นายสว่าง  อรรคฮาด รองนายกเทศมนตรีตำบลนาซอ ได้มอบประกาศนียบัตรเชิดชูเกียรติ ให้ นายเพลิน  จำเริญ ตามโครงการยกย่องเชิดชูเกียติพนักงานเทศบาลดีเด่น ผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการ ประจำปี ๒๕๖๓

ใส่ความเห็น