เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 นายวิทมนตร์ เหล่าหว้าน  รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลนาซอ มอบหมายให้ นางสาวตวงพร จงโปร่งกลาง นักพัฒนาชุมชน และนายวิวัฒน์ อุปพงศ์ ผุ้ช่วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน เข้าร่วมรับฟังการบรรยายความรู้การย้อมผ้าครามให้กลุ่มแม่บ้านทอผ้าคราม โดยมีวิทยากรจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร มาให้ความรู้ ร่วมกับ นางสาวสกุณา สาระนันท์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ณ บ้านกุดเรือใหญ่ ตำบลนาซอ อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร

ใส่ความเห็น