สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร จัดกิจกรรมเชิญชวนพี่น้องชาวอำเภอวานรนิวาส ทุกครัวเรือน ปลูกผักสวนครัว รั้วกินได้ต้านภัยโควิด-19 เปิดปฏิบัติการ “Quick Win” 90 วันปลูกฝักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน – 30 มิถุนายน 2563 ณ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจชุมชน ของนายบรรจบ แพงพิมพ์โล้ นายกเทศมนตรีตำบลนาซอ

ใส่ความเห็น