เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2563 นายบรรจบ แพงพิมพ์โล้ นายกเทศมนตรีตำบลนาซอ มอบหมายให้กองการศึกษา จัดโครงการกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2563 โดยภายในกิจกรรมมีเด็กและเยาวชนเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก และมีของรางวัลมากมายจากเจ้าหน้าที่ที่มามอบให้กับเด็กและเยาวชนที่เข้าร่วมกิจกรรม

ใส่ความเห็น