เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 นายวิทมนตร์ เหล่าหว้าน รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลนาซอ มอบหมายให้นางสาวตวงพร จงโปร่งกลาง นักพัฒนาชุมชน ออกพื้นที่เยี่ยมชมกลุ่มแม่บ้านเกษตรอินทรีย์ ณ บ้านกุดเรือใหญ่ ตำบลนาซอ โดยมีประธานกลุ่มแม่บ้าน นางนิรบล ป่งกวาน ให้การต้อนรับพร้อมกับนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่กลุ่มแม่บ้านได้ผลิตเช่น ข้าวอินทรีย์ ขนมคุกกี้ สบู่จากจมูกข้าว ขนมธัญพืชบาร์ เป็นต้น

ใส่ความเห็น