วันที่ ๙ กันยายน  พ.ศ.๒๕๖๓  นายบรรจบ​ แพงพิมพ์โล้​ นายกเทศมนตรีตำบลนาซอ​ เป็นประธาน​เปิดโครงการฝึกอบรมธนาคารน้ำใต้ดิน​ ประจำปีงบประมาณ  ๒๕๖๓  เพื่อเป็นแนวทางในการบริหาร​จัดการน้ำในพื้นที่​ โดยมีผู้เข้าร่วมอบรมได้แก่​คณะผู้บริหาร​ สมาชิกสภา​เทศบาลตำบลนาซอ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน​ ประธานอสม.เจ้าหน้าที่เทศบาล​ และประชาชนทั่วไป​ จำนวน​ 80 คน​ ณ​ ห้องประชุมเทศบาลตำบลนาซอ​ ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก​นายชัย​ สุริรมย์ นายกเทศมนตรีตำบลเชียงเครือและคณะ​เป็นวิทยากรถ่ายทอดความองค์ความรู้

ใส่ความเห็น