เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2563 นายบรรจบ แพงพิมพ์โล้ นายกเทศมนตรีตำบลนาซอ ได้มอบหมายให้งานสวัสดิการสังคม กองการศึกษา ได้จัดโครงการฝึกอบรมอาชีพของสตรี (ฝึกทักษะการทำขนมคุกกี้) ประจำปีงบประมาณ 2563 เพื่อเป็นการสร้างรายได้ และเป็นการส่งเสริมการประกอบอาชีพให้กับกลุ่มสตรี ตำบลนาซอ

ใส่ความเห็น