นายบรรจบ แพงพิมพ์โล้ นายกเทศมนตรีตำบลนาซอ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ของกลุ่มสตรีตำบลนาซอ  ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓  พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาลตำบลนาซอ หัวหน้าส่วนราชการและผู้เข้ารับการฝึกอบรม จำนวน 55 คน ในวันที่  ๑๘  สิงหาคม  พ.ศ.๒๕๖๓  ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลนาซอ

ใส่ความเห็น