โครงการปศุสัตว์เคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปี พ.ศ. 2563 ในวันที่ 24 กรกฎาคม 2563 ณ เทศบาลตำบลนาซอ

โครงการปศุสัตว์เคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติ Read More

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร จัดกิจกรรมเชิญชวนพี่น้องชาวอำเภอวานรนิวาส ทุกครัวเรือน ปลูกผักสวนครัว รั้วกินได้ต้านภัยโควิด-19 เปิดปฏิบัติการ “Quick Win” 90 วันปลูกฝักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน – 30 มิถุนายน 2563

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอวานรนิวาส จังหวัด Read More

เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2563 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลนาซอ จัดโครงการ “ส่งเสริมและพัฒนา IQ และ EQ เด็กปฐมวัย” ประจำปีงบประมาณ 2563

เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2563 นายบรรจบ แพง Read More

โครงการ “การวิจัยเพื่อยกระดับอุตสาหกรรมข้าวไทยจากผลิตภัณฑ์จังหวัดสกลนคร ด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัล” ภายใต้โครงการสกลนครโมเดล โดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร

เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2563 มหาวิทยาลัยเ Read More

เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 งานสวัสดิการสังคม กองการศึกษา ออกพื้นที่เยี่ยมชมกิจการผลิตภัณฑ์ข้าวแปรรูปของกลุ่มแม่บ้านเกษตรอินทรีย์ ณ บ้านกุดเรือใหญ่ ตำบลนาซอ

เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 นายวิทมนต Read More

กองการศึกษา เทศบาลตำบลนาซอ ได้มอบหมายให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลนาซอ จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2563

นายบรรจบ แพงพิมพ์โล้ นายกเทศมนตรีตำบลนาซ Read More

โครงการฝึกอบรมให้ความรู้การดูแล ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ป่วยเอดส์ ประจำปีงบประมาณ 2563 ตั้งแต่วันที่ 21-23 กรกฎาคม 2563

นายบรรจบ แพงพิมพ์โล้ นายกเทศมนตรีตำบลนาซ Read More

งานสวัสดิการสังคม กองการศึกษา เข้าร่วมรับฟังการบรรยายความรู้การย้อมสีผ้าคราม จากคณาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ที่มาให้ความรู้ด้านการย้อมผ้าคราม โดยมี นางสาวสกุณา สาระนันท์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เป็นประธานในพิธีเปิด

เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 นายวิทมนต Read More