messager
 
เทศบาลตำบลนาซอ call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
นาซอ
อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลนาซอ อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร
folder แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : pageview76
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 แก้ไขครั้งที่1/2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : pageview48
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : pageview44

folder แผนพัฒนา 4 ปี ( พ.ศ. 2561-2564 )
ส่วนที่-1-ปก-คำนำ-สารบัญ-2 poll
เผยแพร่วันที่ : 10 พฤศจิกายน 2559 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview48
ส่วนที่-2-สภาพทั่วไป-3 poll
เผยแพร่วันที่ : 10 พฤศจิกายน 2559 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview41
ส่วนที่-3-สรุปผลการพัฒนาที่ผ่านมา-3 poll
เผยแพร่วันที่ : 10 พฤศจิกายน 2559 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview69
ส่วนที่-4-การนำแผนไปใช้-2 poll
เผยแพร่วันที่ : 10 พฤศจิกายน 2559 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview35
ส่วนที่-5-สรุปยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา_ยุทธศาสตร์ที่-1 poll
เผยแพร่วันที่ : 10 พฤศจิกายน 2559 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview42

folder แผนพัฒนา 4 ปี ( พ.ศ. 2560-2563 )
ส่วนที่-1-ปก-คำนำ-สารบัญ-1 poll
เผยแพร่วันที่ : 10 พฤศจิกายน 2559 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview39
ส่วนที่-2-สภาพทั่วไป-2 poll
เผยแพร่วันที่ : 10 พฤศจิกายน 2559 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview61
ส่วนที่-3-สรุปผลการพัฒนาที่ผ่านมา-2 poll
เผยแพร่วันที่ : 10 พฤศจิกายน 2559 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview60
ส่วนที่-4-การนำแผนไปใช้-1 poll
เผยแพร่วันที่ : 10 พฤศจิกายน 2559 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview55
ส่วนที่-5-สรุปยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา_ยุทธศาสตร์ที่-1 poll
เผยแพร่วันที่ : 10 พฤศจิกายน 2559 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview39

folder แผนพัฒนา 4 ปี ( พ.ศ. 2559-2562 )
ส่วนที่-1-ปก-คำนำ-สารบัญ poll
เผยแพร่วันที่ : 10 พฤศจิกายน 2559 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview49
ส่วนที่-2-สภาพทั่วไป-1 poll
เผยแพร่วันที่ : 10 พฤศจิกายน 2559 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview49
ส่วนที่-3-สรุปผลการพัฒนาที่ผ่านมา-1 poll
เผยแพร่วันที่ : 10 พฤศจิกายน 2559 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview44
ส่วนที่-4-การนำแผนไปใช้ poll
เผยแพร่วันที่ : 10 พฤศจิกายน 2559 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview44
ส่วนที่-5-สรุปยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา_ยุทธศาสตร์ที่-1 poll
เผยแพร่วันที่ : 10 พฤศจิกายน 2559 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview54

folder แผนพัฒนา 4 ปี ( พ.ศ. 2558-2560 )
ส่วนที่-1-บทนำ poll
เผยแพร่วันที่ : 10 พฤศจิกายน 2559 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview39
ส่วนที่-2-สภาพทั่วไป poll
เผยแพร่วันที่ : 10 พฤศจิกายน 2559 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview39
ส่วนที่-3-สรุปผลการพัฒนาที่ผ่านมา poll
เผยแพร่วันที่ : 10 พฤศจิกายน 2559 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview48
ส่วนที่-4-สรุปยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา poll
เผยแพร่วันที่ : 10 พฤศจิกายน 2559 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview41
ส่วนที่-5-สรุปโครงการ poll
เผยแพร่วันที่ : 10 พฤศจิกายน 2559 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview44


× เทศบาลตำบลนาซอ