messager
 
เทศบาลตำบลนาซอ call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
นาซอ
อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลนาซอ อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร
folder มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
เผยแพร่วันที่ : 21 เมษายน 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 7
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจำปี ๒๕๖๖ poll
เผยแพร่วันที่ : 27 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 41
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน-ประจำปี-๒๕๖๕ poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 53
ข้อบังคับเทศบาลตำบลนาซอว่าด้วยจรรยาบรรณ poll
เผยแพร่วันที่ : 28 ธันวาคม 2564 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 55
นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส poll
เผยแพร่วันที่ : 4 ตุลาคม 2564 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 55
มาตรการในการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาฯ poll
เผยแพร่วันที่ : 1 เมษายน 2564 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 50
มาตรการส่งเสริมคุณและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน poll
เผยแพร่วันที่ : 2 พฤศจิกายน 2563 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 49
ประกาศเทศบาลตำบลนาซอ เรื่อง ประมวลจริธรรมของข้าราชการเทศบาลตำบลนาซอ poll
เผยแพร่วันที่ : 2 ตุลาคม 2562 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 54
ข้อบังคับเทศบาลตำบลนาซอ ว่าด้วยจริยธรรมข้าราชการเทศบาลตำบลนาซอ poll
เผยแพร่วันที่ : 28 ธันวาคม 2559 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 49
ประกาศเทศบาลตำบลนาซอ เรื่อง กำหนดหลักเกณท์และเงื่อนไขการปฏิบัติหน้าที่ราชการเกี่ยวกับการลา การมาทำงานสายของพนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล และพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2559 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 50
1 - 10 (ทั้งหมด 10 รายการ) 1

× เทศบาลตำบลนาซอ