messager
 
เทศบาลตำบลนาซอ call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
นาซอ
อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลนาซอ อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร
folder รายงานการประชุมสภา
ประกาศ แจ้งมติที่ประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 มิถุนายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 40
รับรองรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 พ.ศ.2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 มิถุนายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 35
ประกาศเทศบาลตำบลนาซอ เรื่องแจ้งมติที่ประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 พ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 10 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 42
ประกาศเทศบาลตำบลนาซอ เรื่องแจ้งมติที่ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 10 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 32
ประกาศเทศบาลตำบลนาซอ เรื่องเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลนาซอสมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 17 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 39
บันทึกรายงานการประชุม สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 2 ธันวาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 33
ประกาศเทศบาลตำบลนาซอ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญที่ ๓ ครั้งที่ ๒ พ.ศ.๒๕๖๕ poll
เผยแพร่วันที่ : 2 ธันวาคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 38
รายงานการประชุมสภาท้องถิ่นทุกครั้ง ในปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 กันยายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 32
บันทึกรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 พ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 26 สิงหาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 32
บันทึกรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 พ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 11 สิงหาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 34
บันทึกรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 พ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 25 พฤษภาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 29
บันทึกรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 พ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 17 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 36
ปิดประชุมสภาสมัยที่-3-ปี-2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 41
ปิดประชุม สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 poll
เผยแพร่วันที่ : 31 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 53
ปิดประชุมสมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 poll
เผยแพร่วันที่ : 19 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 44
รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญสมัยที่-2-ครั้งที่ 1 poll
เผยแพร่วันที่ : 11 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 42
รายงานการประชุมสภา-สมัยสามัญ-สมัยที่-4-ครั้งที่1 poll
เผยแพร่วันที่ : 25 ธันวาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 47
รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 25 ธันวาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 40
สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 13 พฤศจิกายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 36
สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 20 สิงหาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 43
1 - 20 (ทั้งหมด 33 รายการ) 1 2

× เทศบาลตำบลนาซอ