messager
 
เทศบาลตำบลนาซอ call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
นาซอ
อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลนาซอ อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร
folder หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การสร้างขวัญกำลังใจและการลงโทษแก่พนักงานเทศบาล poll
เผยแพร่วันที่ : 27 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 32
หลักเณฑ์การบรรจุและแต่งตั้งของพนักงานเทศบาล poll
เผยแพร่วันที่ : 27 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 24
หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากรของพนักงานเทศบาลตำบลนาซอ poll
เผยแพร่วันที่ : 27 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 30
หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกพนักงานเทศบาล poll
เผยแพร่วันที่ : 26 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 44
ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลตำบลนาซอ poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 52
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล poll
เผยแพร่วันที่ : 21 ธันวาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 53
หลักเกณฑ์การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร poll
เผยแพร่วันที่ : 13 พฤษภาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 55
ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล พ.ศ.๒๕๕๘ poll
เผยแพร่วันที่ : 13 มกราคม 2559 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 50
การพัฒนาบุคลากร-1 poll
เผยแพร่วันที่ : 18 สิงหาคม 2557 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 46
การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร poll
เผยแพร่วันที่ : 25 มิถุนายน 2557 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 51
1 - 10 (ทั้งหมด 10 รายการ) 1

× เทศบาลตำบลนาซอ