messager
 
เทศบาลตำบลนาซอ call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
นาซอ
อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลนาซอ อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
แผนการเสริมสร้างวินัยคุณธรรม จริยธรรมและป้องกันการทุจริต poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 51
ประกาศเทศบาลตำบลนาซอ เรื่อง ประมวลจริยธรรมของข้าราชการเทศบาลตำบลนาซอ poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 55
กิจกรรมแสดงสัญลักษณ์ไม่รับของขวัญของกำนัล (No Gift Policy poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 58
ประชุมมอบนโยบายการปฏิบัติราชการประจำปี ๒๕๖๕ poll
เผยแพร่วันที่ : 8 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 43
กิจกรรมแสดงสัญลักษณ์การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบ poll
เผยแพร่วันที่ : 9 ธันวาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 55
ประชุมมอบนโยบายการปฏิบัติราชการประจำปี2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 27 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 56
กิจกรรมเข้าาแถวเคารพธงชาติ poll
เผยแพร่วันที่ : 26 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 47
ประกาศ เรื่อง นโยบาายความโปร่งใสและตรวจสอบได้ poll
เผยแพร่วันที่ : 1 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 47
ข้อบังคับเทศบาลตำบลนาซอ ว่าด้วยจรรยาข้าราชการเทศบาลตำบลนาซอ poll
เผยแพร่วันที่ : 2 ตุลาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 64
ประกาศเทศบาลตำบลนาซอ เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานเทศบาล poll
เผยแพร่วันที่ : 27 มกราคม 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 40
ประกาศเทศบาลตำบลนาซอ เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการปฏิบัติหน้าที่ราชการ เกี่ยวกับเวลาการมาทำงานสายของพนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาลและพนักงานจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2559 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 48
1 - 11 (ทั้งหมด 11 รายการ) 1

× เทศบาลตำบลนาซอ