messager
 
เทศบาลตำบลนาซอ call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
นาซอ
อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลนาซอ อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร
folder การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
รายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินการตามนโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล ปี๒๕๖๖ poll
เผยแพร่วันที่ : 28 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 36
การดำเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 27 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 48
แผนอัตรากำลัง-3-ปี-๖๔-๖๖ poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 43
ข้อตกลงปฏิบัติราชการสำหรับรอบประเมินผลการปฏิบัติราชการ poll
เผยแพร่วันที่ : 31 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 50
ขอรายงานโครงการศึกษาดูงานประจำปี-๒๕๖๕ poll
เผยแพร่วันที่ : 17 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 50
การดำเนินการตามนโยบายบริหารทรัพยากรบุคคล poll
เผยแพร่วันที่ : 28 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 45
ประกาศเทศบาล-เรื่อง-แผนอัตรากำลัง-๓-ปี-ประจำปีงบประมาณ-๒๕๖๔-๒๕๖๖ poll
เผยแพร่วันที่ : 1 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 39
แผนอัตรากำลัง 3 ปี poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 36
1 - 8 (ทั้งหมด 8 รายการ) 1

× เทศบาลตำบลนาซอ