messager
 
เทศบาลตำบลนาซอ call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
นาซอ
อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลนาซอ อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร
account_box กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
นางสาวขวัญใจ จิเหิบ
ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ
โทรศัพท์ : 0990549216
(ว่าง)
หัวหน้าฝ่ายส่งเสิรมการศึกษา
นายพุธ โประวะ
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
โทรศัพท์ : 0934856218
จ่าเอกสมปอง ทองล้วน
เจ้าพนังานธุรการ
โทรศัพท์ : 0956979407

× เทศบาลตำบลนาซอ