messager
 
เทศบาลตำบลนาซอ call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
นาซอ
อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลนาซอ อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร
camera_alt ภาพกิจกรรม
วารสารประชาสัมพันธ์[11 เมษายน 2567]
กิจกรรมรับซื้อขยะ[27 มีนาคม 2567]
การติดตามการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการ RE-X-REY โครงการถังขยะเปียกฯ เทศบาลตำบลนาซอ[23 มกราคม 2567]
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567[13 มกราคม 2567]
ประชาสัมพัธ์เชิญชวนร่วมกิจกรรมวันเด็กเเห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567[8 มกราคม 2567]
กิจกรรมสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปีงบประมาณ 2566[27 พฤศจิกายน 2566]
โครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการประจำปีงบประมาณ 2566[8 กันยายน 2566]
โครงการ"วัยรุ่นวัยใส ขับขี่ปลอดภัย ลดอุบัติเหตุบนท้องถนน"[24 สิงหาคม 2566]
โครงการอบรมอาชีพให้ผู้สูงอายุ คนพิการ หลักสูตรการปลูกผักสวนครัวตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ 2566[11 สิงหาคม 2566]
โครงการ “ธรรมสัญจร เข้าวัดปฏิบัติธรรม” ประจำปีงบประมาณ 2566[4 สิงหาคม 2566]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 - 10 (ทั้งหมด 105 รายการ)

× เทศบาลตำบลนาซอ