messager
 
เทศบาลตำบลนาซอ call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
นาซอ
อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลนาซอ อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร
ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านผู้ประสบปัญหาอัคคีภัยรายนายสุนีย์ พรมวงษา หมู่ที่ 2 บ้านกุดเรือใหญ่ ตำบลนาซอ อำเภอวานรนิวาส
รายละเอียด : ในวันที่ 3 พฤศจิกายน 2565 นายจารุบุตร อุปพงศ์ นายกเทศมนตรีตำบลนาซอ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการได้ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านผู้ประสบปัญหาอัคคีภัยรายนายสุนีย์ พรมวงษา หมู่ที่ 2 บ้านกุดเรือใหญ่ ตำบลนาซอ อำเภอวานรนิวาส และได้มอบเครืองอุปโภคและบริโภคพร้อมสนับสนุนงบประมาณในการช่วยเหลือเป็นจำนวนเงิน 1,500 บาท
ผู้โพส : admin

× เทศบาลตำบลนาซอ