ชื่อเรื่อง : ประกาศเทศบาลตำบลนาซอ เรื่อง กำหนดหลักเกณท์และเงื่อนไขการปฏิบัติหน้าที่ราชการเกี่ยวกับการลา การมาทำงานสายของพนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล และพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐

ชื่อไฟล์ : ncqduTtWed70820.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้