messager
 
เทศบาลตำบลนาซอ call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
นาซอ
อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลนาซอ อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
ตารางการแข่งขันกีฬา “นาซอร่วมใจต้านภัยยาเสพติด” ประจำปีงบประมาณ 2567
เผยแพร่วันที่ : 16 มีนาคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview7
ประชาสัมพันธ์ออกบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
เผยแพร่วันที่ : 11 มีนาคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview5
find_in_page ประกาศขายพัสดุชำรุดประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของเทศบาลตำบลนาซอ grade
เผยแพร่วันที่ : 4 มีนาคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview14
ประกาศรับสมัครเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา"โครงการแข่งขันกีฬานาซอร่วมใจต้านภัยยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2567"
เผยแพร่วันที่ : 23 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview8
การตรวจสอบรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยนยน ๒๕๖๖ grade
เผยแพร่วันที่ : 23 มกราคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview20

chat_bubble ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศราคากลางปรับปรุงร่องระบายน้ำเป็นรางระบายน้ำ ม.1(141,000)
เผยแพร่วันที่ : 25 มีนาคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview7
ประกาศราคากลางปรับปรุงร่องระบายน้ำเป็นรางระบายน้ำ ม.1(129,000)
เผยแพร่วันที่ : 25 มีนาคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview5
ประกาศราคากลางปรับปรุงร่องระบายน้ำเป็นรางระบายน้ำ ม.5(437,000)
เผยแพร่วันที่ : 25 มีนาคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview6
ประกาศราคากลางก่อสร้างถนน คสล.ม.5
เผยแพร่วันที่ : 20 มีนาคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview4
ประกาศราคากลางก่อสร้างถนน คสล.ม.7
เผยแพร่วันที่ : 20 มีนาคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview8

folder งบประมาณรายจ่ายประจำปี
folder แผนการจัดซื้อจัดจ้างแผนการจัดหาพัสดุ
รายการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ
เผยแพร่วันที่ : 11 เมษายน 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview6
แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 พฤศจิกายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview38
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง-ประจำปีงบประมาณ-2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 21 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview52
ประกาศแผนจัดซื้อรถยนต์-1 poll
เผยแพร่วันที่ : 9 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview54
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 5 พฤศจิกายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview47

folder รายงานผลการปฏิบัติงาน

× เทศบาลตำบลนาซอ