messager
 
เทศบาลตำบลนาซอ call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
นาซอ
อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลนาซอ อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร


สถิติ sitemap
วันนี้ 27
เดือนนี้938
ปีงบประมาณนี้(1 ต.ค.66)33,357
ทั้งหมด 99,108

info ศูนย์บริการจุดเดียวเบ็ดเสร็จ One stop Service
One stop Service

info E-Service
ระบบบริการออนไลน์ (E-services)


check_circle ขอเชิญตอบแบบสอบถามการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)
ขอเชิญชวนประชาชนชาวตำบลนาซอทุกท่าน เข้าร่วมตอบแบบสอบถามการประเมินคุณธรรมความโปร่งใส (ITA) โดยมีรายละเอียด และช่องทาง ดังนี้ ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) มี 2 ช่องทาง คือ

ช่องทางที่ 1 URL โดยการเข้าไปยังเว็บไซต์

ช่องทางที่ 2 ผ่านช่องทาง LINE โดยการกดเพิ่มเพื่อนด้วยการสแกน QR Code ด้านล่าง


insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
ตารางการแข่งขันกีฬา “นาซอร่วมใจต้านภัยยาเสพติด” ประจำปีงบประมาณ 2567
เผยแพร่วันที่ : 16 มีนาคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview7
ประชาสัมพันธ์ออกบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
เผยแพร่วันที่ : 11 มีนาคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview5
การตรวจสอบรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยนยน ๒๕๖๖ poll
เผยแพร่วันที่ : 23 มกราคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview20

camera_alt ภาพกิจกรรม
วารสารประชาสัมพันธ์
กิจกรรมรับซื้อขยะ
การติดตามการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการ RE-X-REY โครงการถังขยะเปียกฯ เทศบาลตำบลนาซอ
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
ประชาสัมพัธ์เชิญชวนร่วมกิจกรรมวันเด็กเเห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
กิจกรรมสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปีงบประมาณ 2566
โครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการประจำปีงบประมาณ 2566
โครงการ"วัยรุ่นวัยใส ขับขี่ปลอดภัย ลดอุบัติเหตุบนท้องถนน"
 
chat_bubble ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศราคากลางปรับปรุงร่องระบายน้ำเป็นรางระบายน้ำ ม.1(141,000)
เผยแพร่วันที่ : 25 มีนาคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview7
ประกาศราคากลางปรับปรุงร่องระบายน้ำเป็นรางระบายน้ำ ม.1(129,000)
เผยแพร่วันที่ : 25 มีนาคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview5
ประกาศราคากลางปรับปรุงร่องระบายน้ำเป็นรางระบายน้ำ ม.5(437,000)
เผยแพร่วันที่ : 25 มีนาคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview6
ประกาศราคากลางก่อสร้างถนน คสล.ม.5
เผยแพร่วันที่ : 20 มีนาคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview4
ประกาศราคากลางก่อสร้างถนน คสล.ม.7
เผยแพร่วันที่ : 20 มีนาคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview8

cast ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง e-GP
บุคลากรภายใน
cast ผู้บริหารองค์กร
นายจารุบุตร อุปพงศ์
นายกเทศมนตรีตำบลนาซอ
โทรศัพท์ : 082-8744820
นายจารุบุตร อุปพงศ์
นายกเทศมนตรีตำบลนาซอ
โทรศัพท์ : 082-8744820
Social Network
Facebook Page

public หนังสือราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
หน่วยงานวันที่หนังสือวันที่หนังสือเรื่อง
กสธ.
11/04/2567
17/04/2567
การป้องกันภัยสุขภาพที่เกิดในช่วงฤดูร้อนของประเทศไทย พ.ศ. 2567
กสธ.
11/04/2567
17/04/2567
ขอส่งคู่มือแนวทางการขออนุญาตใช้หลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
กสธ.
10/04/2567
17/04/2567
ขอแจ้งขยายเวลารับสมัครคัดเลือกบุคคลและองค์กรที่ดำเนินการดีเด่นด้านการป้องกันควบคุมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เพื่อรับโล่ประกาศเกียรติคุณเนื่องในวันงดดื่มสุราแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2567
สน.บถ.
11/04/2567
11/04/2567
ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติการดำเนินการและการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานให้แก่หน่วยบริการสาธารณสุขขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
กพส.
11/04/2567
11/04/2567
การจัดทำแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นหน่วยรับงบประมาณ (องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาลนคร และเทศบาลเมือง)
กค.
11/04/2567
11/04/2567
แจ้งรายชื่อโครงการฝึกอบรมด้านพัสดุในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ระยะที่ 5 รุ่นที่ 18
[รายชื่อผู้อบรม e-GP รุ่น 18]

ระบบบริการออนไลน์ (E-services)

ระบบ online/ข้อมูลข่าวสาร

ระเบียบ/กฎหมาย

ลิงค์น่าสนใจ
ข้อมูลสารสนเทศ

× เทศบาลตำบลนาซอ